15 POSTURI, LA SPITALUL JUDEȚEAN

0
380

Spitalul Județean de Urgență Buzău a anunțat scoaterea la concurs, în mai puțin de o lună, a 15 posturi de asistent medical, asistent medical debutant, asistent social și referenți de specialitate pentru Serviciul achiziții publice și Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter personal. De menționat este că înscrierea candidaților se va face distinct pentru posturile de asistent medical Ambulatoriu integrat, asistent medical U.P.U.-S.M.U.R.D., asistent medical debutant secție spital, asistent medical debutant U.P.U.-S.M.U.R.D.
Concursul constă în 3 etape succesive: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă și/sau probă practică și interviu. Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile scoase la concurs se va face în ordinea mediei generale, determinate pe baza mediei aritmetice a punctajelor obținute la fiecare probă, fiind admiși candidații care au obținut punctajul cel mai mare pentru postul pentru care au concurat. Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 4 noiembrie 2019, ora 12:00.
Proba scrisă se va desfășura pe 12 noiembrie, ora 10:00, iar interviul pe 18 noiembrie. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ