ACTIVITATE SUSPENDATĂ LA TRIBUNAL

0
85

Pe perioada stării de urgență instituite prin decret prezidenţial activitatea de judecată a Tribunalului Buzău se va limita la judecata unui număr limitat de cauze foarte urgente. În celelalte dosare, judecata este suspendată de drept, urmând ca grefierul de ședință să facă mențiunile corespunzătoare, în aplicația ECRIS, la termenul de judecată. Se suspendă accesul oricăror persoane care nu fac parte din personalul Tribunalului Buzău, în sediul acestuia, cu excepția părților care sunt citate în cauzele enumerate și a reprezentanților acestora, sub condiția prezentării citației sau actului de identitate și în condițiile în care nu se află într-unul dintre cazurile de restricționare a accesului. În acest sens, persoanele menționate, care se vor prezenta pentru soluționarea cauzelor, vor completa și semna o declarație pe propria răspundere.
În cauzele ce se vor soluționa în această perioadă, accesul în sala de judecată va fi limitat și planificat pe ore. Astfel, liste de ședință cuprinzând exclusiv cauzele care se judecă în această perioadă, vor fi afișate pe site-ul extern al Tribunalului, cu cel puțin 2 zile înainte de ședința de judecată și la ușa instanței, accesul părților sau reprezentanților acestora la proces în sediul Tribunalului Buzău va fi permis, gradual, în funcție de ora stabilită pentru strigarea cauzei, în așa fel încât în sala de judecată să fie prezente numai părțile, reprezentanții, participanții ale căror cauze vor fi strigate în respectivul interval orar. La intrarea în instituție vor fi amplasate dezinfectante special destinate pentru uzul publicului, urmând a fi afișate și anunțuri cu privire la existența acestora și la necesitatea utilizării lor în mod responsabil.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ