BONUSURI PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

0
53

Trei asociaţii de proprietari din municipiul Buzău vor primi bonusuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor. Societatea RER Sud S.A. implementează astfel, un proiect pilot, derulat pe parcursul a două luni, prin care, cetăţenii pot beneficia de reduceri substanţiale ale facturilor.
S.C. RER SUD S.A. anunţă implementarea primului proiect pilot pentru bonusarea colectării selective din municipiul Buzău pentru un eşantion de 3 asociaţii de proprietari: P.T. 33/1 Unirii, P.T. 10/2 Unirii si P.T. 16/1 Micro 3, pe perioada lunilor iunie-iulie. Societatea RER îşi manifestă interesul de a bonusa colectarea selectivă cu scopul de a stimula o mai atentă şi corectă colectare selectivă care să conducă la îndeplinirea obiectivului de mediu. În caz contrar, pentru neatingerea obiectivului de mediu, Primăria Buzău va fi nevoită să achite de la bugetul local taxe suplimentare drept penalizare pentru neatingerea obiectivului de reducere cu 35% a cantităţilor depozitate la depozitul ecologic.
Conform prevederilor Proiectului de Hotărâre nr. 406 bonusarea va fi acordată pentru perioada mai sus menţionată prin reducerea valorii facturii totale, astfel:

– “Reducere de 5% din valoarea facturii dacă fiecare apartament colectează minim 3 kg/lună
– Reducere de 10% din valoarea facturii dacă fiecare apartament colectează minim 5 kg/lună
– Reducere de 15% din valoarea facturii dacă fiecare apartament colectează minim 8 kg/lună”

Pentru a asigura asociaţiile implicate, precum şi opinia publică de transparenţa implementarii acestui proiect, RER SUD invită reprezentanţii asociaţiilor de proprietari implicate sau pe oricine doreşte, să observe procesul de colectare, cântărire, transport şi sortare, realizat săptămânal. Concluziile finale ale proiectului pilot vor fi incluse într-un raport care va fi prezentat autoriăţii publice locale, iniţiatorilor proiectului şi celorlaţi consilieri locali, pentru a oferi o imagine reală despre viabilitatea aplicării prevederilor proiectului.

Laurenţiu Marinov

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ