Compania de Apă S.A.Buzău anunță semnarea Contractului de Asistență tehnică și supervizarea execuției lucrărilor

0
8

În data de 08.11.2022, Compania de Apă S.A. Buzău a semnat cu Asocierea EPTISA ROMÂNIA SRL – EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL contractul de servicii CS1 – POIM – „Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea execuției lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”, cod SMIS 133649, finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Contractul de servicii are o valoare de 35.864.652 lei fără TVA și va avea o durată de 60 luni.
Finanțarea investiției se face astfel:
– 94% din fonduri publice nerambursabile, din care:
• 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene
• 13% Bugetul de stat
• 2% Bugete locale
– 6% cofinanțarea asigurată de Compania de Apă S.A.Buzău prin contractarea unui credit bancar.
Contractul cuprinde servicii de Asistență tehnică pentru managementul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” și servicii de supervizare a lucrărilor de construcție pentru realizarea infrastructurii aferente implementării Proiectului astfel:
• Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului
– Revizuire Master Plan și actualizare deviz general al proiectului;
– Campanie de publicitate și promovare a proiectului;
– Dezvoltarea sistemului GIS;
– Activități de dezvoltare a sistemului de modelare hidraulică a rețelelor de apă și canalizare;
• Supervizarea contractelor de lucrări
-Activități în faza de preconstruire;
-Activități în perioada de construire;
-Activități în perioada de recepție la terminarea lucrărilor;
-Activități în perioada de garanție;
-Activități la finalizarea contractelor de lucrări;

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ