IATĂ MOTIVAREA „CIUDATĂ” A JUDECĂTOAREI DIN PROCESUL POLIȚIȘTI LOCALI VS PRIMĂRIA BUZĂU

2
1142

Iată motivarea judecătorului în sentința prin care Tribunalul Buzău a decis suspendarea aplicării noii organigrame a Primăriei Buzău.

O primă consecință importantă a hotârârii judecătorești este anularea concedierii celor 310 polițiști locali.

Șefii din Primăria Buzău, după parcurgerea motivării, o considera „ciudată”.  

Motivul îl constituie formulările vagi, superficiale, în ceață, folosite de judecător. Iată câteva exemple: „sunt indicii”, „s-ar fi făcut”, „aparentă nerespectare a prevederilor locale”, „examinare sumară”. 

De asemenea se rețin și două greșeli de scriere („porneşte de la premisa a adoptării” și „întocmească separate”) inacceptabile într-un document pentru care e nevoie de o anumită acribie.

Dar iată textul motivării care a ajuns în posesia reporterului Tv Buzău.

 1. I) Cazul bine justificat și paguba iminentă ireversibilă.

1) Judecătorul fondului porneşte de la premisa a adoptării Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr 193/18.10. 2016 cu încălcarea dispoziţiilor art.  44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, prin lipsa raportului Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local, adoptare bazată doar pe expunerea de motive si pe raportul serviciului de resort din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău, care la rândul lor sunt nemotivate sau motivate generic/sumar.

2) Judecătorul fondului, de asemenea, porneşte de la premisa, ca la o examinare sumară a Hotărârii Consiliului local al Municipiului Buzău nr 193/18 10 2016 sunt indicii că adoptarea acesteia sar fi făcut cu încălcarea dispoziţiilor coroborate ale art 36, al. (2), lit „a”, al (3), lit „b”, 44, 54 din l egea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, art 16, al (2) din legea nr 155/2010 privind Poliţia Locală precum şi ale art 65 din Codul Muncii, fapt care este dn natură să oblige emitentul actului administrativ să întocmească separate o notă de fundamentare care să justifice măsura luată şi să permită cenzurarea pe cale jurisdictionala a arbitrajului.

De asemenea, instanţa, tot in fundamentarea punctului de vedere mai sus evocat reţine şi o aparentă nerespectare a prevederilor legale referitoare la oferirea in compensare a altor posture. în contextul existenţei unui număr de 140 de funcţii publice vacante.

Auraș Tereacă

DISTRIBUIȚI

2 COMENTARII

 1. Păcat pentru ca nu există un „filtru” textier. Ambiguitatea motivării este relevantă. Grefierul poate fi obosit, cu intenție formulat pentru existența ulterioară a posibilității efectuării căilor de atac. Grefierul poate consemna altceva din comentariul judecătorului in funcție de percepția proprie….Este clar că multe sentințe sau acte juridice sunt formulate inprecis in interpretare din cauza inculturii juridice şi interpretărilor personale, ambiguie, care crează efecte neconforme cu realitatea.

 2. Ciudat mi se pare ca primăria a luat o decizie neacoperita de documente.
  Judecătorul nu le-a vazut.
  Ori sunt si nu le-a văzut? Nu e de crezut!
  Se face referire si la câteva legi ca ar fi încălcate.
  Oare judecătorul le încălca?

LĂSAȚI UN MESAJ