PROGRAM DE LUCRU PENTRU ASISTAŢII SOCIAL

0
69

Primăria orașului Pogoanele a întocmit un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, celor aproximativ 350 de beneficiari de ajutor social, plan care este aprobat anual prin hotărâre de Consiliu Local şi apoi transmis Agenţiei pentru Prestaţii Sociale. Astfel, în ședința ordinară din luna ianuarie, consilierii locali din Pogoanele au adoptat proiectul de hotărâre prin care a fost stabilit acest plan de lucrări ce vor fi efectuate cu beneficiarii de ajutor social. Dacă nu intră sub incidenţa altor legi de protecţie socială, o persoană aptă de muncă din familiile beneficiare de ajutor social are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii, la fel ca un angajat.

Astfel, conform actului normativ, în perioada ianuarie – martie 2018, în orașul Pogoanele, beneficiarii sociali vor avea de curățat zăpada de pe trotuare, podețe, poduri şi stații de autobuz, piețe, parcuri şi din jurul altor imobile ce aparțin domeniului public; de eliberat șoselele şi podurile de materiale antiderapante (nisip și zgură); de adunat hârtii şi pet-uri, de pe marginea drumurilor. Totodată, aceștia se vor mai ocupa de igienizarea străzilor în orașul Pogoanele și satul Căldărăști, precum şi a zonelor aferente școlilor, grădinițelor şi bisericilor; de spart lemne pentru școli, grădinițe și instituții publice cu sediul sau punct de lucru pe raza orașului Pogoanele precum și alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul acestei perioade.

Programul privind planul de acțiuni și lucrări ce urmează să fie efectuat cu beneficiarii de ajutor social este stabilit pentru 2018 și pentru alte 3 perioade de timp din acest an. Lucrările ce sunt incluse în programul stabilit de unitatea administrativ-teritorială se pot executa fie individual, fie în echipe. Beneficiarii de ajutor social care au deprinderi sau îndemânări de meseriași în construcții pot fi folosiți pentru diverse lucrări la care orașul Pogoanele este beneficiar sau în interesul acestuia. (Dana Sin)

Perioada ianuarie – martie 2018

– lucrări de curățat zăpada de pe trotuare, podețe,  poduri şi stații de autobuz, piețe, parcuri şi din jurul altor imobile ce aparțin domeniului public;

– eliberat carosabilul șoselelor şi a podurilor de materiale antiderapante (nisip si zgura);

– adunat hârtii şi pet-uri, de pe marginea drumurilor;

– igienizarea strazilor in orasul Pogoanele si satul Caldarasti, precum şi a zonelor aferente școlilor, grădinițelor şi bisericilor;

– spart lemne pentru scoli, gradinite si institutii publice cu sediul sau punct de lucru pe raza orasului Pogoanele;

– alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul acestei perioade;

Perioada aprilie – iunie 2018

– curățat vegetația de pe ambele părți ale drumurilor;

– cosit iarba, transportat resturi vegetale si deșeuri de pe marginea drumurilor;

– igienizarea strazilor in orasul Pogoanele si satul Caldarasti, precum şi a zonelor aferente școlilor, grădinițelor şi bisericilor;

–  văruit pomi, borduri si stâlpii de curent electric;

– plantat flori, pomi ornamentali, însămânţare gazon pe scuaruri şi terenuri cu destinație de spaţii verzi;

– măturat trotuare, staţii de autobuz şi parcuri;

– adunat hârtii si pet-uri, de pe marginea drumurilor;

– întreţinerea permanentă a parcurilor, a locurilor de joacă, a aleilor, a pieţelor şi târgului ce are ca destinație comercializarea cerealelor şi animalelor;

– tuns iarba, transport de resturi vegetale şi deșeuri de pe marginea drumurilor;

– alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul acestei perioade;

Perioada iulie – octombrie 2018

– curățat șanțuri, maturat trotuare;

– curățarea şi întreținerea pășunilor;

– adunat  şi cărat frunzele căzute pe trotuare, în parcuri si pe alei;

– igienizarea strazilor in orasul Pogoanele si satul Caldarasti, precum şi a zonelor aferente școlilor, grădinițelor şi bisericilor;

– adunat hârtii şi pet-uri, de pe marginea drumurilor din parcuri, de pe trotuare;

– spart lemne pentru şcoli, gradinite si institutii publice cu sediul sau punct de lucru pe raza orasului Pogoanele;

– alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul acestei perioade;

Perioada noiembrie – decembrie 2018

– adunat  şi cărat frunzele căzute pe trotuare, în parcuri si pe alei;

– lucrări de curățat zăpada de pe trotuare, podețe,  poduri si stații de autobuz, piețe, parcuri și din jurul altor imobile ce aparțin domeniului public;

– adunat hârtii si pet-uri, de pe marginea drumurilor din parcuri, de pe trotuare;

– igienizarea strazilor in orasul Pogoanele si satul Caldarasti, precum şi a zonelor aferente școlilor, grădinițelor, bisericilor si cimitirelor;

– spart lemne pentru scoli, gradinite si institutii publice cu sediul sau punct de lucru pe raza orasului Pogoanele;

– alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul acestei perioade.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ