SCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ

0
385

Peste 1000 de copii participă la cursuri remediale

Elevii care nu au avut acces la tehnologie şi internet în timpul desfăşurării cursurilor didactice în sistem online, precum şi cei care se află în situaţie de corigenţă la finalul primului semestru al acestui an, au posibilitatea să urmeze cursurile programului „Şcoală după şcoală” . Fiecare elev va beneficia de 20 de ore pe lună. Până acum în județul Buzău, in jur de 1500 copii sunt înscriși în acest proiect. Școala Gimnazială Sfântul Apostol Andrei, din Cartierul Micro 14, este unul din cele 29 de centre puse la dispoziție de oficialii din învâțământ în judeţul Buzău. 34 de elevi sunt însciși aici , la aceste cursuri.
O grupă va fi formată din 12 elevi, iar pe lună elevii vor participa la 20 de ore de activităţi remediale, cu prezenţă fizică în clasă. Aceste ore vor putea fi realizate şi pe durata vacanţelor şcolare, în cazul pregătirii elevilor pentru examenele de corigenţă sau de încheiere a situaţiei şcolare. La școala Gimnazială Sfântul Apostol Andrei , cursurile se ţin în fiecare sâmbătă, între orele 8.00 și 13.00.
Pentru acest program pot fi înscriși elevii până în clasa a VIII-a inclusiv, iar prioritate au cei care nu au avut acces sau acces deficitar la şcoala online. Majoritatea orelor vor avea ca activități principalele materii , română și matematică. Aceste ore vor putea fi realizate şi pe durata vacanţelor şcolare, în cazul pregătirii elevilor pentru examenele de corigenţă sau de încheiere a situaţiei şcolare. Un elev va putea să absenteze la cel mult cinci ore de activităţi remediale, în condiţii excepţionale, fără a fi luate în considerare absenţele înregistrate din motive medicale.
Înscrierile vor putea fi făcute oricând, iar părinții care doresc să își aducă copii la astfel de cursuri vor trebui să se prezinte la secretariatul școli pentru a completa documentele necesare. Se pot primi cereri oricând din partea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai elevilor, până la data de 25 a fiecărei luni.
• pentru cei care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la şcoala online: o solicitare scrisă a părintelui sau reprezentatul legal al elevului depusă la unitatea de învăţământ, precum şi o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă să elevii nu au putut urma cursurile şcolii online;
• pentru elevii care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină: lista elevilor corigenți sau cu situația neîncheiată la sfârșitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învățământ;
• pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate școlare/rezultate la evaluarea inițială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învățământ.
Până la acest moment , în cele 29 de centre din județ sunt înscriși în jur de 1000 de elevi.
Unităţile de învăţământ care organizează programul „Şcoală după şcoală” vor primi 200 lei pe lună pentru fiecare elev înscris. Cadrele didactice care vor participa la aceste cursuri vor primi 100 lei brut/oră.

Iuliana Sîrbescu/Robert Oprea

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ