„Apeductul” sau Drumul Apei în zona de sud-vest a județului Buzău

0
36

O conductă de aproximativ 51.902 metri
Compania de Apă Buzău desfășoară unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din ultimii ani. Este vorba despre un apeduct prin intermediul căruia va putea să distribuie apă unui număr însemnat de localități din județ.

Compania de Apă
”Apeductul este un proiect amplu ce reflectă „drumul apei” în zona de sud-vest a României, zonă fără de acces facil la acest prețios lichid al vieții sau cu acces limiat de condiții. Amintim, în acest context, situația apei de la Amaru, apă netratabilă, în afara parametrilor calității Legii Apei Potabile, deci imposibil de consumat sau de utilizat pentru activitățile gospodărești. Aici intervine „drumul apei” care va transporta apa potabilă de la Lipia, înlocuind astfel apa neutilizabilă de la Amaru”, informează operatorul de apă.
Potrivit societății economice, proiectul a fost împărțit în două faze de realizare. În prima fază, aria de acoperire a lucrărilor de înființare acoperă zona Săhăteni – 2933 locuitori, Ulmeni – 1662 locuitori și Amaru – 2640 locuitori, cumulează un total de 7235 locuitori ai populației deservite. În cea de-a doua fază, apeductul vine cu posibilitatea de extindere, astfel că este proiectat să acopere și consumul de apă potabilă din comunele Breaza – 2913 locuitori, Movila Banului – 2726 locuitori, Glodeanu Sărat – 2351 persoane, Mihăilești – 2084 locuitori și Năeni – 1806 locuitori, totalul fiind de 11880 de locuitori din zona de sud-vest a județului Buzău.
Proiectul a fost abordat și prioritizat în funcție de posibilitatea de finanțare a Companiei de Apă S.A. Buzău.

Compania de Apă
Etapa întâi este împărțită în 6 loturi. Lotul 1 cuprinde 17 km de conductă ce face legătura între Gospodăria de Apă Vâlcele, Ulmeni și Gospodăria de Apă de la Săhăteni. Totodată, aici se realizează și legătura cu Lotul 2. Lucrările din Lotul 2 s-au finalizat și cuprind conducta de transport apă potabilă de la nod 3 la nod 4 (Conducta de Transport Apă Potabilă către Vintileanca – 4,2 km. de rețea) și înființarea Gospodăriei de apă Vintileanca. Contractul a fost atribuit la valoarea de 2.061.012,71 lei. Lotul 3 cuprinde lucrările de înființare a frontului de captare Lipia (cu 4 foraje de adâncime noi), conducta de aducțiune apă brută (1,3 km.) până la Gospodaria nouă de apă Lipia, înființarea Gospodăriei de Apă Lipia, realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică, conducta de transport apă potabilă de la Gospodăria de apă Lipia până la joncțiunea cu Lot 1 (15,7 km. conductă de transport). Lotul 4 cuprinde lucrările de înființare a 3,7 km. rețea de transport de la Gospodăria de Apă Vintileanca până la limita UAT Săhăteni cu UAT Amaru, acesta fiind punctul unde se va conecta investiția UAT Amaru. Perioada de execuție este 2023-2024. Valoarea deviz Proiectant este de 1.636.772,947 lei. Lotul 5 cuprinde lucrările de înființare a 2,5 km rețea de aducțiune – de la nodul 1 până la Gospodăria de Apă Clondiru, retehnologizare Gospodărie de Apă Clondiru cu o valoare estimată de 776.106,72 lei. Execuția a fost demarată, cu termen de finalizare iunie 2024”, arată Compania de Apă.
Pentru anul 2024 se va finaliza alimentarea din sursa Lipia a satelor Săhăteni și Vintileanca, inclusiv a Gospodăriei de Apă din satul Clondiru, în funcție de ritmul de execuție a lucrărilor.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ