ALIMENTAREA CU APĂ DE LA CA ROSETTI, ÎN ATENŢIA AUTORITĂŢILOR

0
207

Inspectori de la Apele Române vor face verificări în teren
Autoritățile competente în domeniu confirmă faptul că situaţia din comuna CA Rosetti cu privire la sistemul de alimentare cu apă nu este deloc în regulă. Printr-un răspuns oferit la solicitarea postului TV Buzău, Administraţia Bazinală de Apă Buzău- Ialomiţa precizează că Primăria CA Rosetti nu a obţinut încă autorizaţia pentru sistemul de alimentare cu apă din două localităţi ale comunei, unde lucrările s-au încheiat, şi s-au realizat deja branşamente.
Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa s-a sesizat în urma materialului jurnalistic prezentat de Tv Buzău cu privire la sistemul de alimentare cu apă din comuna CA Rosetti şi va face verificări în teren. Instituţia abilitată să emită avize şi autorizaţii de gospodărire a apelor, informează că au fost emise două acte de reglementare, după cum urmează:

“1.Aviz de gospodarire a apelor nr.156/30.10.2013 pentru „Sistem de alimentare cu apa in /ocalitatile Balteni si Lunca, comuna C.A.Rosetti, jud.Buzau”- obiectiv finalizat in 2015, conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.3883/07.07.2015.

2.Aviz de gospodarire a apelor nr. 17/ 26.02.2015 pentru „Sistem de canalizare si alimentare cu apa pentru satele C.A.Rosetti, Balhacu, Cotu Ciorii , Vizireni, com. C.A. Rosetti, Jud. Buzau” – obiectiv nefinalizat.”

În continuare, reprezentanţii Apelor Române precizează pentru primul dintre aceste obiective, finalizat, încă din 2015, Primăria a depus în urmă cu foarte puţin timp, mai exact pe 26 martie anul acesta, cerere pentru obţinerea autorizaţiei. Conform legislaţiei în domeniu, funcţionarea fără autorizaţie de gospodărire a apelor atrage răspunderea civilă sau chiar penală.

“Pentru obiectivul finalizat „Sistem de alimentare cu apa in localitatile Balteni si Lunca, comuna C.A.Rosetti, jud.Buzau”, Consiliul Local C.A Rosetti – Serviciul Apa, Canalizare, Salubrizare a depus cerere pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor, inregistrata la ABA Buzau lalomita cu nr.5820/26.03.2021, in prezent fiind in desfasurare procedura de verificare a documentatiei pentru emiterea autorizatiei.

Conform revederilor Art 87 din Legea Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, functionarea fara autorizatie de gospodarirea a apelor constituie contraventie in domeniul apelor si atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.”

Dată fiind situaţia actuală de la CA Rosetti, Inspecţia Bazinală a Apelor va trimite la faţa locului o echipă de control, iar în cazul în care se vor constata încălcări ale legislaţiei în vigoare, vor fi luate toate măsurile ce se impun.

Reamintim că primarul comunei CA Rosetti, Costel Crăciun, refuză în mod repetat să facă recepţia finală a unei investiţii ce a fost demarată în timpul fostei administraţii, într-un sistem de alimentare cu apă. În loc să încerce să gestioneze situaţia, primarul Crăciun invocă unele situaţii neconforme ale proiectului şi aruncă întrega vină pe societatea care a realizat şi finalizat lucrările de alimentare cu apă .

Laurenţiu Marinov/Robert Oprea

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ