Topul primăriilor cu salarii calculate eronat

0
1441

Raportul Curții de Conturi arată dezastru în activitatea administrațiilor publice locale
Camera de Conturi Buzău a dat publicității raportul de activitate pe anul 2021 realizat în urma controalelor din anul 2020 la administrațiile publice locale. Potrivit documentului, 17 primării au adus prejudicii bugetelor prin calcularea unor salarii eronate.
Principalele abateri și nereguli constatate la entitățile din sfera administrației publice locale, cauzatoare de prejudicii bugetelor acestora, în urma controalelor Curții de Conturi se refera printre altele la stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică. Nu mai puțin de 17 primării din județ au acordat salarii calculate greșit, potrivit raportului întocmit în anul 2021, valoarea prejudiciului creat bugetelor locale fiind de 1.691 mii lei.

SURSA CURTEA DE CONTURI – CAMERA DE CONTURI BUZĂU

UATC Țintești ( 524 mii lei) UATC Lopătari (69 mii lei)
UATC Vadu-Pașii (247 mii lei) UATC Năeni (63 mii lei)
UATC Săhăteni (160 mii lei) UATC Puiești (60 mii lei)
UATC Tisău (158 mii lei) UATC Brăești (37 mii lei)
UATC Mânzălești (128 mii lei) UATC Brăești (37 mii lei)
UATC Vintilă Vodă (129 mii lei) UATC Padina (35 mii lei)
UATC Florica (21 mii lei) UATC Calvini (14 mii lei)
UATO Nehoiu (15 mii lei) UATC Siriu (14 mii lei)
UATC Racovițeni (5 mii lei) UATC Zărnești (9 mii lei)
UATC Colți (3 mii lei)

Potrivit datelor furnizate de către Camera de Conturi, în urma verificărilor s-au constatat plăți nelegale către primari sau viceprimari cum ar fi anumite sporuri sau adaosuri salariale de tipul voucherelor de vacanță sau a indemnizațiilor de hrană, în cazul unor angajați nivelul veniturilor salariale lunare a depășit nivelul indemnizației lunare a viceprimarului, și au fost acordate premii de excelență pentru complexitatea activităților desfășurate în cadrul primăriilor sau sume de bani cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Iar când vine vorba despre cheltuirea banilor publici, potrivit Camerei de Conturi cele mai multe sume de bani se duc tot în buzunarele angajaților și mai puțin în investiții. Nici la capitolul legat de realizarea veniturilor, administrațiile nu stau prea bine.
Din totalul plăților efectuate în anul 2020, 51,98% au fost realizate de 3 unități administrativ teritoriale respectiv Consiliul Județean Buzău și primăriile Buzău alături de Râmnicu Sărat.

SURSA CURTEA DE CONTURI – CAMERA DE CONTURI BUZĂU

Față de gradul de realizare a cheltuielilor aprobate raportat la prevederile definitive la nivelul județului Buzău de 60,70%, UATM Buzău a înregistrat un grad de realizare de 70,56%, UATJ Buzău 62,74% în timp ce UATM Râmnicu Sărat a înregistrat un grad de 45,82% sub cel realizat pe total județ.
Ponderea cea mai ridicată în totalul plăților efectuate, o dețin Cheltuielile de personal (30%), urmate de Cheltuieli de capital (24%), Cheltuieli cu bunuri și servicii (22%), Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (11%). Celelalte cheltuieli cu pondere de 13% includ Transferuri între unități ale administrației publice (4%), Asistență socială (5%), Subvenții (2%), Alte cheltuieli( 2%).
În concluzie, Camera de Conturi Buzău observă ca tendință efectuarea cheltuielilor de personal și a celor pentru bunuri și servicii, asistență socială și în mai mică măsură pentru investiții destinate dezvoltării comunităților locale.

Florin Zafiu
Adrian Meteleanu

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ